تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

پرسش مهر 17
پرسش مهر 17
 

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ چگونه باید در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ چگونه می توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ چگونه می توانیم جامعه، منطقه و جهانمان را از خشونت برهانیم؟

  
  
  
  
توسط الهه سلیمانی

طبقه بندی: فیلم، 
برچسب ها: خشونت، خشم، فیلم خشونت،  
توسط الهه سلیمانی
نگره یادگیری اجتماعی 
آیا خشونت ، رفتار اجتماعی یادگرفته شده ای مانند رفتارهای دیگر است؟ برحسب نگره یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا رفتار خشونت آمیز به دوشیوه یادگرفته می شودوادامه می یابد : الگو گیری (modeling) وفرایند جانشینی (Vicarious). اثر الگوگیری مبتنی برگرایش شخص به تقلید ازاعمال فردی است که موردمشاهده قرارمی گیرد. بنابراین ، برحسب نگره مزبور مشاهده فردی که اعمال خشونت آمیز انجام مید هد، به احتمال منتهی به نشان دادن رفتارهای مشابه میشود. فرایند جانشینی زمانی مشاهده می شود که مشاهده کنندگان باالگویی مواجه می شوند که برای انجام رفتار خشونت آمیز پاداش داده می شودیا الگویی که به سبب رفتار خشونت آمیز مجازات شده است .زمانی که کودکی می بیندکه جمعیت برای ورزشکاران که رقیبی راآسیب رسانده است هورا می کشند ، موفقیت تیم «خشن » تر رامشاهده می کند. یاپس از انجام عملی خشونت آمیز تحسین می شود فرایند جانشینی از راه تقویت مستقیم رفتارش اعمال خشونت آمیز آینده اورا تقویت می کند .


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله، 
برچسب ها: مقاله خشونت، خشونت در ورزش، تحقیق درباره خشونت در ورزش،  
توسط الهه سلیمانی
پژوهشگران و مربیان تربیتی به راحتی می توانند اعمال خصمانه ای را که در ورزش خطرناک و غیر اخلاقی می دانند ممنوع کنند اما با وجود تشویق تماشاچیان از چنین اعمال خلافی که اغلب با باخاستن زد و خورد در طول بازی فریاد می زنند، مربیان که معروف است بازیکنی را که نمی جنگد یا اعمال خصمانه نشان نمی دهد به نیمکت می نشانند و مدیران و صاحبان تیم که از درآمد حاصل از تماشاچیانی سود می برند که با مشاهده اعمال خشونت آمیز تفریح می کنند شگفت نیست که تلاش برای کاستن خشونت در ورزش مبارزه ای دشوار خواهد بود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله، 
برچسب ها: مقاله خشونت، خشونت در ورزش، تحقیق درباره خشونت در ورزش،  
توسط الهه سلیمانی
طبقه بندی: مناسبت ها، 
برچسب ها: عید فطر، عید سعید فطر، فطر،  
توسط الهه سلیمانی
فلسفه و کارکرد خشونت کلامی در نمایش‌نامه زبان کوهستان هارولد پینتر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

این مقاله به بررسی مسئله خشونت کلامی در زبان نمایشی می‌پردازد. ژانت مال یکن (2004) شش مؤلفه برای بررسی خشونت کلامی معرفی می‌کند که به واسطه وجود این مؤلفه‌ها زبان را می‌توان عنصر خشونت‌آمیز دانست. شخصیت‌ها در متون نمایشی، (هم‌چون متون دیگر ادبی)، توسط زبان خلق می‌شوند، تحت استیلای قوانین حاکم بر آن پرورش می‌یابند، گاهی توسط آن مورد تعرض قرار می‌گیرند و در نهایت دگرگون می‌شوند. در تعداد قابل توجهی از نمایش‌نامه‌های مدرن، زبان در نقش آنتاگونیستی ظاهر می‌شود که با خشونت و ستیزه‌جویی نقش نابودی و تخریب دیگر شخصیت‌های نمایش‌نامه را بر عهده دارد. نظر به این‌که شکل‌گیری شخصیت‌های نمایشی بر پایه دیالوگ‌هایشان شکل می‌گیرد، مطالعه علمی خشونت کلامی به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلام دراماتیک در این نوع ادبی ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر بر پایه نظریه مالکین در مورد الگوهای خشونت کلامی در درام، با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی این الگوها در نمایش‌نامه زبان کوهستان هارولد پینتر می‌پردازد و تلاش می‌کند تا مؤلفه‌های غالب در گفتمان خشونت‌آمیز شخصیت‌های این نمایش و هم‌چنین روابط قدرت حاکم در این اثر را ارائه دهد.[1]


[1] کیمیای هنرطبقه بندی: داستان، 
برچسب ها: فلسفه و کارکرد خشونت کلامی، نمایش‌نامه زبان کوهستان ها، رولد پینتر،  
توسط الهه سلیمانی
طبقه بندی: مناسبت ها، 
برچسب ها: روز قدس، فلسطین، استکبار،  
توسط الهه سلیمانی
توسط الهه سلیمانی
پژوهشگران و مربیان تربیتی به راحتی می توانند اعمال خصمانه ای را که در ورزش خطرناک و غیر اخلاقی می دانند ممنوع کنند اما با وجود تشویق تماشاچیان از چنین اعمال خلافی که اغلب با باخاستن زد و خورد در طول بازی فریاد می زنند، مربیان که معروف است بازیکنی را که نمی جنگد یا اعمال خصمانه نشان نمی دهد به نیمکت می نشانند و مدیران و صاحبان تیم که از درآمد حاصل از تماشاچیانی سود می برند که با مشاهده اعمال خشونت آمیز تفریح می کنند شگفت نیست که تلاش برای کاستن خشونت در ورزش مبارزه ای دشوار خواهد بود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله، 
برچسب ها: مقاله خشونت، خشونت در ورزش، تحقیق درباره خشونت در ورزش،  
توسط الهه سلیمانی
استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟ 
شاگردان فکرى کردند و یکى از آن‌ها گفت: چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می‌دهیم
استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می‌دهیم درست است امّا چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می‌زنیم؟ آیا نمی‌توان با صداى ملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد می‌زنیم؟ 
شاگردان هر کدام جواب‌هایى دادند امّا پاسخ‌هاى هیچکدام استاد را راضى نکرد
سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند، قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. آن‌ها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آن‌ها باید صدایشان را بلندتر کنند
سپس استاد پرسید: هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى می‌افتد؟ آن‌ها سر هم داد نمی‌زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت می‌کنند. چرا؟ چون قلب‌هایشان خیلى به هم نزدیک است. فاصله قلب‌هاشان بسیار کم است
استاد ادامه داد: هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقى می‌افتد؟ آن‌ها حتى حرف معمولى هم با هم نمی‌زنند و فقط در گوش هم نجوا می‌کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می‌شود
سرانجام، حتى از نجوا کردن هم بی‌نیاز می‌شوند و فقط به یکدیگر نگاه می‌کنند. این هنگامى است که دیگر هیچ فاصله‌اى بین قلب‌هاى آن‌ها باقى نمانده باشد...[1]
طبقه بندی: داستان، 
برچسب ها: داستان خشونت، داستان خشم، داستان عصبانیت و عشق،  
توسط الهه سلیمانی
توسط الهه سلیمانی
توسط الهه سلیمانی

گیتی شده امروز گرفتار خشونت                                                  

 

                                  کس نیست دل آسوده ز آزار و خشونت

 

از مدرسه تا مسجد و از خانه به بازار                                                     

 

                          هر جا نگری نیست جز آثار خشونتادامه مطلب برای مطالعه شعر

طبقه بندی: شعر، 
برچسب ها: شعر خشونت، شعر درباره خشم، شعر درباره خشونت،  
توسط الهه سلیمانی
توسط الهه سلیمانی
توسط الهه سلیمانی

 • خشونت فیزیکی: کتک زدن، قطع عضو، قتل
 • خشونت جنسی: تجاوز، سوءاستفاده جنسی، 
 • خشونت روانی: باج خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت، شک
 • محرومیت و محدودیت: از بین بردن استقلال مالی، مصادره اموال

 • [1] جامعه عاری از خشونت  طبقه بندی: خشونت، 
  برچسب ها: انواع خشونت، انواع خشونت خانگی،  
  توسط الهه سلیمانی


  نام کد نامزدتعداد آراء
  سید مصطفی آقامیرسلیم- مشهور به میرسلیم33478.215 
  حسن روحانی (رئیس جمهور دوره دوازدهم)5523.549.616 (57%)
  سید ابراهیم رئیس الساداتی- مشهور به رئیسی6615.786.449 (38.5%)
  سید مصطفی هاشمی طبا88215.450


  طبقه بندی: مناسبت ها، 
  برچسب ها: نتیجه انتخابات رییس جمهوری، انتخابات 96، حسن روحانی،  
  توسط الهه سلیمانی

  در اهمیت رفق و مدارا همین بس که از صفات خدای بزرگ خوانده می‌شود. امام باقر(ع) فرمود: خداى  عز و جل ملایم است و ملایمت را دوست دارد، و پاداشى که به ملایمت می‌دهد به خشونت و سخت‌گیرى نمی‌دهد. امام علی(ع) خطاب به فرزندش محمد حنفیه می‌فرماید بدان‌که بعد از ایمان به خدا، مدارا کردن با مردم حیاتی‌ترین جزء عقل است. امام علی(ع) در بیان دیگر می‌فرماید: «ثَمَرَهُ الْعَقْلِ مُدَارَاهُ النَّاسِ»؛ نتیجه خردورزی مدارا کردن با مردم است.

  آثار و برکات مدارا

  مدارا نقش بسیار سازنده‌ای در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان دارد. زنـدگـى پر از ناگواری‌هایى است که انسان با آن روبه‌رو مى‌شود. اگر انسان بنا را بر مدارا کردن با مردم نگذارد و در مشکلات و ناهمواری‌ها، با دیگران به تندى و خشونت رفتار کند، هـم بـه اعـتـبـار اجـتـمـاعـى و هـم بـه سلامت دینى و اخلاقى خود لطمه خواهد زد.

  در این قمست به برخی از آثار و برکات مدارا کردن با مردم می‌پردازیم:

  تقویت پیوندهای اجتماعی:

  یکی از آثار مدارا، رفع کدورت و اختلاف و تقویت انسجام و وحدت ملی است، زیرا ریشه بسیاری از کشمکش‌ها و درگیری‌ها را می‌توان در حساسیت‌های نابجا و عدم وجود روحیه رفق و مدارا در جامعه، جست. قوام بقای اجتماع به عواملی مانند میزان مدارای افراد در برابر خطاهای دیگران و روحیه همکاری، وابسته است.

  ایمنی دین و دنیا:

  امام علی (ع) فرمود: «سَلامَهُ الدّینِ وَالدُّنْیا فى مُداراهِ النّاسِ»؛ سلامت دین و دنیا در مداراى با مردم است.

  برقراری صمیمیت و دوستى:

  امام علی (ع) صمیمیت و دوستى را از آثار رفق دانسته و فرمود: «بِالرِّفْقِ تَدُومُ الصُّحْبَهُ»؛ با رفق و مهربانى، دوستى پایدار خواهد شد.

  خیر و برکت:

  پیامبر (ص) فرمود: در نرمى، زیادى و برکت است و هر کس از نرمى محروم شد از خیر محروم گشت.

  از بین رفتن کینه و دشمنی:

  ‏با مردم مدارا کن تا به برادری ایشان بهره‌یابى. و با مردم به گشاده‌رویی برخورد کن تا کینه‌‏هاى ایشان از بین برود. منظور روایت این است که هر گاه با مردم مدارا کنى آنان نیز با تو برادرى و دوستى برقرار می‌کنند، و تو از آن بهره‌مند می‌شوی، و هر گاه با آنان با حسن خلق رفتار کنی کینه‌‏هایشان از بین می‌رود و در پى آزار و اذیت تو برنمی‌آیند.

  پوشیده ماندن عیوب:

  هر کس با مردم آشتى کند عیب‌هایش پوشیده شود. ‏منظور تشویق و ترغیب به این است که انسان با همه مردم آشتى باشد و با کسى نزاع و درگیری نداشته باشد، و این باعث مى‌‏شود که عیب‌هاى او پوشیده شود؛ زیرا کسى که چنین باشد، دیگران نیز با او کارى ندارند و در صدد افشای عیب‌هاى او برنمی‌آیند در نتیجه عیوب او پنهان می‌ماند.

  مدار نصف ایمان و رفق نصف زندگی:

  امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل فرمود: مدارا کردن با مردم نصف ایمان است و نرمى با آنها نصف زندگى است. ‏

  حفظ ایمان:

  امام باقر (ع) فرمود: براى هر چیزى قفلى است (که حافظ آن باشد) و قفل ایمان نرمى و ملاطفت است.  به هر حال خوش خلقی و نرم‌خوئی از آن جهت حافظ ایمان است که هر کس در تعامل با مردم نرمى و ملاطفت را از دست دهد و تندی و خشونت در پیش گیرد، ناچار به اعمالى دست می‌زند که ایمانش از دست می‌رود.[1]


  طبقه بندی: کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی،  شعر، 
  برچسب ها: شعر مدارا، مدارا با مردم، آثار و برکات مدارا،  
  توسط الهه سلیمانی

  امشب رسد از سامره بوی گل نرگس /  گلها همه چشم‎اند به سوی گل نرگس
  یعقوب شنیده است بـوی پیرهن امشب / مهدی زده لبخند به روی حسن امشب
  طبقه بندی: مناسبت ها، 
  توسط الهه سلیمانی

  رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور:

  همه در انتخابات شرکت کنند تا ابهت و مصونیت کشور حفظ شود
  ادامه مطلب جهت آگاهی از بیانات رهبر

  طبقه بندی: مناسبت ها، 
  برچسب ها: هفته معلم، بیانات رهبر در دیدار فرهنگیان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور:،  
  توسط الهه سلیمانی
  توسط الهه سلیمانی