تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

پرسش مهر 17 - روز جهانی همدردی با ملت فلسطین
پرسش مهر 17
 

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ چگونه باید در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ چگونه می توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ چگونه می توانیم جامعه، منطقه و جهانمان را از خشونت برهانیم؟

سازمان ملل متحد روز 29 نوامبر هر سال را روز جهانی همدردی با ملت فلسطین نام­گذاری کرده­ است. این روز جهانی با قطعنامه 40/ 32 در تاریخ 1977 و قطعنامه 65/34 در سال 1979 رسمیت یافت.


این روز فرصتی است برای رجوع و فکرکردن به معضلی که دهه هاست جامعه جهانی و امنیت را در جهان با چالشی جدی مواجه ساخته است. ملت فلسطین در طول دهه ها از حقوق اساسی خود دور افتاده و حقش را را در استقلال ملی، بازگشت آوارگان به خانه و مملکتشان بازمانده اند. شناسایی این روز برای ملت فلسطین به عنوان تنها ملتی که از سرزمینش بیرون رانده شده است، بسیار مهم می باشد.

در این روز دبیرکل سازمان ملل متحد، رییس شورای امنیت و برخی سازمان های وابسته به ملل متحد سخنرانی هایی را در ژنو و نیویوک ایراد می کنند.
امسال این مناسبت درحالی برگزار می شود که وضعیت های اسراییلی و تخریب منازل فلسطینیان، وضعیت انسانی غزه، اعدام ، شکنجه، بازداشت های غیرقانونی رژیم اسراییل اعتراضات گسترده ای را مطرح کرده است. در ماه های اخیر بیش از 104 فلسطینی کشته شده اند و 1000 فلسطینی نیز بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته اند. ده ها منزل در سرزمی های اشغالی تخریب شده اند.
آرزوی داشتن کشوری مستقل، برای فلسطینیان تبدیل به رویایی دست نایافتنی شده است.
سازمان ملل متحد در بیانیه مخصوص این روز بر ناامیدی فلسطنیان در رسیدن به حقوق اساسی خود اشاره می کند. آرزوهایی که با گذشت پنج دهه در ذهن این ملت مظلوم نقش بسته است.
اشغال فلسطین و جنایات سازمان یافته اسراییل علیه مردم فلسطین، منشاء ایجاد و تداوم یکی از طولانی ترین بحران های جهانی گردیده است؛ بحرانی که نه تنها ریشه بسیاری از دیگر مشکلات و بحرانها در خاورمیانه است، بلکه یکی از سرچشمه های اصلی ناامنی و بی ثباتی در عرصه جهانی بشمار می رود و نقض شدید حقوق بشر را در بر دارد.
این روز فرصتی است برای فعالان حقوق بشر که با ابراز همدردی با مردم تحت محاصره غزه، از جامعه جهانی می خواهد اقدامات فوری و بی قید و شرط برای پایان دادن به این محاصره ظالمانه به انجام رسانند.
طبقه بندی: رهاندن خشونت از جامعه،  مناسبت ها، 
برچسب ها: روز جهانی همدردی با فلسطین، 29 نوامبر،  
توسط الهه سلیمانی