تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

پرسش مهر 17 - انواع خشونت‌های خانگی
پرسش مهر 17
 

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ چگونه باید در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ چگونه می توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ چگونه می توانیم جامعه، منطقه و جهانمان را از خشونت برهانیم؟


 • خشونت فیزیکی: کتک زدن، قطع عضو، قتل
 • خشونت جنسی: تجاوز، سوءاستفاده جنسی، 
 • خشونت روانی: باج خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت، شک
 • محرومیت و محدودیت: از بین بردن استقلال مالی، مصادره اموال

 • [1] جامعه عاری از خشونت  طبقه بندی: خشونت، 
  برچسب ها: انواع خشونت، انواع خشونت خانگی،  
  توسط الهه سلیمانی