تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

پرسش مهر 17 - شعر خشونت
پرسش مهر 17
 

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ چگونه باید در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ چگونه می توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ چگونه می توانیم جامعه، منطقه و جهانمان را از خشونت برهانیم؟

گیتی شده امروز گرفتار خشونت                                                  

 

                                  کس نیست دل آسوده ز آزار و خشونت

 

از مدرسه تا مسجد و از خانه به بازار                                                     

 

                          هر جا نگری نیست جز آثار خشونت

بر جای گل سرخ محبت                                                 

 

                             روئیده به هر سوی چمن، خار محبت

 

باور نتوان کرد که در عصر تمدن                                                         

 

                                     عالم شده اینقدر طرفدار خشونت

 

مردم چه بدی دیده مگر از سخن لطف                                                        

 

                                   که امروز گرائیده به گفتار خشونت؟

 

انصاف و مروت شده نایاب چو اکسیر                                                       

 

                                گرم است از آنرو که بازار خشونت

 

اغماض و مدارا شده افسانه دریغا                                               

 

                                 زان ره که شده خلق، خریدار خشونت

 

دانی که خدا ذات تو با عشق عجین کرد                                                

 

                                    پس چیست بدین مرتبه رفتار خشونت

 

از مهر چه می خیزد جز صحت و شادی                                              

 

                                جز کینه چه می زاید از کار خشونت؟

 

نومید مشو جانا کز لطف الهی                                                

 

                           یک روز شود معدوم کردار خشونت

 

بر جای سلاح آید، اصلاح و به تدبیر                                                    

 

                              نابود شود یکسره ابزار خشونت  

 

آن روز جهان برشکفد چون گل صدبرگ                                                   

 

                          آسوده ز اندیشه و پندار خشونت[1][2]


[1] بسیج عمومی علیه خشونتطبقه بندی: شعر، 
برچسب ها: شعر خشونت، شعر درباره خشم، شعر درباره خشونت،  
توسط الهه سلیمانی