تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

پرسش مهر 17 - حافظ و مدارا
پرسش مهر 17
 

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ چگونه باید در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ چگونه می توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ چگونه می توانیم جامعه، منطقه و جهانمان را از خشونت برهانیم؟

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

                          

  با دوستان «مروت» با دشمنان «مدارا»

طبقه بندی: شعر، 
برچسب ها: حافظ، مروت، مدارا،  
توسط الهه سلیمانی