تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

پرسش مهر 17 - گزیده سخنان رییس جمهور در آیین بازگشایی مدارس کشور در سال تحصیلی 95-96
پرسش مهر 17
 

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ چگونه باید در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ چگونه می توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ چگونه می توانیم جامعه، منطقه و جهانمان را از خشونت برهانیم؟

توسط الهه سلیمانی