تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

پرسش مهر 17 - دانلود کتاب خشونت خانوادگی،عوامل و راهکارهای مقابله با آن
پرسش مهر 17
 

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ چگونه باید در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ چگونه می توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ چگونه می توانیم جامعه، منطقه و جهانمان را از خشونت برهانیم؟


نام کتاب :  خشونت خانوادگی،عوامل و راهکارهای مقابله با آن

نویسنده :  محمد داوود منیر، وسیمه بادغیسی،عبدالکبیر صالحی،علی احمد کاوه

ناشر :  پارس بوک

زبان کتاب :  پارسی

تعداد صفحه :  101

امروز، خشونت خانواده گی، به یك پدیدة جهانشمول مبدل گردیده است. خشونت خانواده گی، تأثیرات زیادی را بر شكلگیری نابسامانیهای اجتماعی در  نقاط مختلف جهان گذاشته است. در كشور ما، خشونتهای خانواده گی، راه را برای خشونت در سایر ساختارهای اجتماعی باز كرده و موجب خشونتهای سیاسی نیز گردیده است. شبكة جامعة مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای كاهش خشونت خانواده گی در كشور، برنامه های راهبردی خویش را عیار ساخته است. درین زمینه، همكاران ما در شهر باستانی هرات، پیشنهاد نمودند تا شبكه سمپوزیم تحلیلی پیرامون خشونت خانواده گی و اثرات ناگوار آن در جامعه راه اندازی نماید، كه چنین هم شد. ماحصل این سمپوزیم، تحلیلهای ارزشمند دانشمندان هرات و استقبال گرم جامعة مدنی، روشنفكران و نهادهای دولتی هرات از برنامة كاهش خشونت در سطح كشور بود. شركت كننده گان سمپوزیم پیشنهاد نمودند تا شبكة جامعة مدنی و حقوق بشر افغانستان، در همكاری و هماهنگی دیگر نهادهای جامعة مدنی، روشنفكران و نهادهای دولتی هرات، گروه كاریی را برگزیند تا با پیریزی كتاب آموزشی در پیوند به خشونت خانواده گی، با استفاده از مقاله های تحلیلی كه در سمپوزیم مذكور پیشكش گردیده بود و دیگر منابع مفید، عوامل و اشكال خشونتهای خانودگی را كالبد شگافی نموده و نتایج كار خویش را در دسترس دست اندركاران برنامه های كاهش خشونت قرار دهند.[1]


طبقه بندی: کتاب، 
برچسب ها: کتاب خشونت، کتاب خشونت خانوادگی، محمد داوود منیر،  
توسط الهه سلیمانی