تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

پرسش مهر 17 - آتش نشان های مفقود در فاجعه پلاسکو
پرسش مهر 17
 

خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ چگونه باید در برابر خشونت ایستادگی کنیم؟ چگونه می توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم؟ چگونه می توانیم جامعه، منطقه و جهانمان را از خشونت برهانیم؟

اسامی آتش نشان های مفقود در فاجعه پلاسکو اعلام شد

1-علی امینی فرمانده ایستگاه 2 آتش نشانی ساعت یک بامداد امروز پیکر این شهید از زیر آوار بیرون آورده شد.

2- ولی منجیری محمدی

3- محسن روحانی

4- محمد آقایی

5- محسن قدیانی

6 - امیر حسین داداشی

7- فریدون علی تبار

8- علیرضا صفی زاده، رئیس ایستگاه چهار آتش نشانی تهران

9 - رضا نظری

10- رضا شفیعی

11- حسین سلطانی

12- علی مستوفی

13 - محسن روحانی

14- حسین حسین زاده

15 - حامد هوایی

16 -ناصر مهرورز

17 - مجتبی کوهی

طبقه بندی: مناسبت ها، 
برچسب ها: پلاسکو، آتش نشان، آتش نشان های شهید در پلاسکو،  
توسط الهه سلیمانی